Lunar Landing אבודים בחלל

Lunar Landing אבודים בחלל

₪99.00מחיר

עזרו למעבורת להכנס מחדש לספינת האם!

בחרו כרטיס אתגר ומקמו את החוקרים על משטח הנחיתה בהתאם למופיע בכרטיס.

הזיזו אחד מששת החוקרים למעלה, למטה, שמאלה או ימינה (אך לא באלכסון) עד שחוקר אחר חוסם את נתיבו.

כאשר המעבורת מגיעה לכניסת החירום שבמרכז לוח המשחק ניצחתם!

 

המשחק תורם לפיתוח התפיסה המרחבית, לכישורי התכנון ופתרון בעיות.

  :טלפון 

  03-6092671

  :כתובת

  תל אביב

  מדרחוב נחלת-בנימין

  ר"ח השומר 8א

   

  שעות פתיחה

  א-ה 11:00- 18:00

  ו'    11:00- 17:00