Match Madness

Match Madness

₪120.00מחיר

תנו לטירוף להתחיל!

 

כל השחקנים מתחרים מי מהם יהיה הראשון שיצליח לסדר 5 בלוקים בהתאם לקלף החידה שמונח במרכז השולחן. הראשון שמצליח ליצור התאמה - זוכה בקלף!

מי שזוכה במרב הקלפים - מנצח במשחק.

הוכיחו מהירות הבחנה וזריזות ידיים במשחק שכולו טירוף!